Jaunumi

Kā runā kurzemnieki

24.02.2020

Vienā no iepriekšējiem rakstiem stāstījām par latgaliešu valodu. Šoreiz pētījām kurzemnieku dialektus, īpaši lībisko jeb tāmnieku dialektu. Viena no iezīmēm, kuru noteikti ievērojuši daudzi, ir galotņu noraušana, taču kādas vēl ir kurzemnieku runātās valodas īpatnības?

 

Dialekts ir valodas paveids, ko lieto plašākā apvidū. Dialekts apvieno vairākas izlokšņu grupas, kurām ir kas kopīgs. Attiecīgi izloksne ir sīkākais iedalījums, kurā iedala dialektus.

Latvijā ir trīs dialekti:

  • lībiskais dialekts (Kurzeme, Vidzemes augšējā daļa);
  • vidus dialekts (Zemgale, Vidzeme, Lejaskurzeme);
  • augšzemnieku dialekts (Latgale).[1]

 

Kurzemes lībiskais dialekts, ko sauc arī par tāmnieku dialektu, radies no lībiešiem, kuri bija asimilējušies un runāja latviski, taču savā valodā iekļāva lībiešu valodas elementus. Kurzemniekiem, kas runā lībiskajā dialektā, raksturīgi vārdu beigās atmesti īsie patskaņi, savukārt garie patskaņi tiek saīsināti. Piemēram: sēt (sēta), vakariņs (vakariņas), bērn (bērni), mājs (mājas), strādat (strādāt), zīmet (zīmēt), dabut (dabūt).

 

Gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī abās dzimtēs izmanto vienas formas darbības vārdus. Piemēram, es nebūs (es nebūšu), mēs nebūs (mēs nebūsim). Tagadnē: es iet, tu iet, viš iet, mēs iet, jūs iet, viņ iet. Pagātnē: es gāj, tu gāj, viš gāj, mēs gāj, jūs gāj, viņ gāj. Nākotnē: es ies, tu ies, viš ies, mēs ies, jūs ies, viņ ies.

 

Vārdu pamazināmās formas jeb deminutīvi sakrīt gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē: brāliš (brālītis), kociš (kociņš), puķiš (puķīte), klētiš (klētiņa).

 

Vai varat uzminēt, ko nozīmē šie vārdi, kurus izmanto Dundagā?

  • liblana;
  • sizliņš.

Vārdi izklausās gana sveši tāpēc, ka cēlušies no lībiešu valodas. Liblana nozīmē ‘tauriņš’, bet sizliņš – ‘ķirzaka’.

Kurzemnieki daudzus vārdus aizguvuši arī no vācu valodas: ķisens (spilvens), smeķigs (garšīgs), ķēķs (virtuve).

 

Lībiskais dialekts izplatīts Kurzemes augšējā daļā, savukārt Kurzemes lejasdaļā runā vidus dialektā un tur ir izplatītas kursiskās izloksnes. Vairāk pētīta ir Rucavas izloksne, internetā atrodama Rucavas izloksnes vārdnīca, kuru var apskatīt šeit: https://khi.liepu.lv/wp-content/uploads/2016/06/prospekts.pdf.

 

Latviešu valoda ir daudzkrāsaina savos dialektos un izloksnēs. Priecājamies, ka varam pastāstīt vairāk par to, kā runā dažādās Latvijas vietās.

 

Sagatavoja: Alise Apsīte, Tulkot.lv klientu attiecību vadītāja ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

[1] Šeit apskatāma karte, kur parādīts dialektu iedalījums Latvijā. https://valoda.lv/valsts-valoda/dialekti/