Jaunumi

Stundu stāvu domādama, kā atpazīt divdabja teicienu

27.09.2019
Divdabja teiciens - Tulkot.lv

 

Vai zināt, kā pareizi salikt pieturzīmes, ja teikumā ir divdabja teiciens?

 

Divdabja teiciens ir vārdu savienojums, kuru zina un ir dzirdējuši visi, jo tā bija vērienīga tēma latviešu valodas stundās. Lai jūsu rakstītajos tekstos divdabja teiciens vienmēr tiktu pareizi atdalīts ar pieturzīmēm, šajā rakstā atkārtosim to, kas ir divdabis un divdabja teiciens, atsauksim atmiņā no skolas laikiem piemirstos valodas likumus, kā arī papildināsim zināšanas par divdabja teicienu ar saprotamiem piemēriem.

 

Nedaudz no teorijas par to, kas ir divdabis. Divdabis jeb particips ir darbības vārda forma, kas izsaka darbību, procesu vai stāvokli. Tam ir divas dabas – darbības vārda un īpašības vai apstākļa vārda. Ir lokāmi, nelokāmi un daļēji lokāmi divdabji.[1]

 

Lokāms ir, piemēram, ziedošs, ziedoša, daļēji lokāms ir iedams, iedama, nelokāms – virzām, ceļamies.

 

Nelokāmajiem divdabjiem piemīt darbības vārda un apstākļa vārda daba, daļēji lokāmajam divdabim – darbības vārda, apstākļa vārda un īpašības vārda daba, bet lokāmajiem divdabjiem – darbības vārda un īpašības vārda daba.[2]

 

Divdabis un divdabja teiciens var atrasties gan teikuma sākumā, gan vidū, gan beigās.

 

Kas ir divdabja teiciens? Divdabja teiciens ir savrupinājums, kas sastāv no vairākiem vārdiem, un tā pamatā ir divdabis. To veido divdabji, kas beidzas ar -ot, ‑oties, -dams, -dama, -damies, -damās, -is, -ies, -usi, -usies, -ts, -ta. Savrupinājumiem raksturīgi, ka tos teikumā nošķir jeb savrupina ar pieturzīmēm, un tos lieto kāda teikuma locekļa precizēšanai, niansēšanai.

 

Divdabja teicienu atpazīt teikumā palīdzēs, ja atcerēsieties, ka tas vienmēr attiecas uz darbības vārdu. Piemērs: „Ilgi tulkodams, Jānis izdzēra divas kafijas krūzes.” Šajā teikumā divdabis tulkodams attiecas uz darbības vārdu izdzēra. Divdabis šeit papildina darbību – mēs uzzinām, ko Jānis darīja, dzerot kafiju.

 

Divdabja teicienā nekad neietilpst teikuma gramatiskais centrs, kā arī sakārtojuma un pakārtojuma vārdi.

 

Pieturzīmes ir svarīgas, lai teikuma lasītājs saprastu teikumu tāpat, kā tā rakstītājs. Divdabja teicienu ir būtiski atpazīt tādēļ, lai varētu atbilstoši salikt komatus teikumā. Lai to izdarītu, uzskaitīsim četrus soļus, kurus izpildot būs vieglāk atrast divdabja teicienu. Piemērs, kuru analizēsim: „Arnis, izlasījis grāmatu, nolika to plauktā.”

  • Atrodiet divdabi. Atceroties, ka divdabim ir galotne –is, var secināt, ka divdabis ir izlasījis.
  • Nosakiet, vai to paskaidro vismaz viens vārds. Pēc teikuma loģikas secinām, ka grāmata ir tā, kas tika izlasīta. Līdz ar to, grāmata ir paskaidrojošais vārds.
  • Nosakiet, vai tas attiecas uz darbības vārdu. Kāpēc Arnis nolika grāmatu? Jo bija to izlasījis. Divdabis šeit paskaidro veikto darbību.
  • Pārliecinieties, vai divdabis nav izteicējs.[3] Veicot iepriekšējos soļus, var secināt, ka gramatisko centru jau esam atraduši, tas ir Arnis nolika, tātad divdabis nav izteicējs.

 

Sarežģītāki ir gadījumi, kad divdabja teicienā ietverts palīgteikums. Piemēram: „Korektors, meklēdams, kur ir koriģējamais teksts, izskatīja visu dokumentu.” Meklēdams kopā ar palīgteikumu, ko ievada kur, veido divdabja teicienu.

 

Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka teikumā var būt vairāki divdabja teicieni. Tos var saistīt saikļi vai komati. Piemēram: “Iegājis savā istabā un nolicis mugursomu uz galda, Mārtiņš ķērās klāt mājasdarbiem”.

 

Divdabja teiciens, tāpat kā citi savrupinājumi, ir pabeigta vienība ar zināmu sintaktisku patstāvību, – tātad to var izlasīt atsevišķi, un tam ir sava jēga. Divdabja teiciens izsaka kādu paziņojumu, kas papildina izteicēju jeb darbības vārdu.[4] „Sieviete stāstīja ceļu, rādīdama uz labo pusi.” Bez divdabja teiciena šajā teikumā mums būtu skaidrs, ka sieviete stāstīja ceļu, taču nebūtu skaidrs, uz kuru pusi jāiet.

 

Jautājumi par divdabjiem un divdabja teicienu ir diezgan populāri arī Latviešu valodas aģentūras valodas konsultāciju mājaslapā, skatiet aktuālākos gadījumus šajā saitē.

 

Ja kāda gramatikas tēma nav skaidra, vai ir aizmirsusies, der atcerēties, ka Googlē atradīsies daudzi labi avoti, piemēram, Valoda.ailab.lv.

 

Sagatavoja: Alise Apsīte, Tulkot.lv jaunākā klientu attiecību vadītāja ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

 

[1] Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2007

[2] Divdabju veidus un uzskaitījumu atradīsiet šeit.

[3] Vairāk divdabja teicienu piemēru skatiet šeit.

[4] Vairāk teorijas un divdabja teiciena pazīmju meklējiet šeit.