Jaunumi

Iepazīsti viltusdraugus valodā

19.08.2019

 

Vai varam paļauties, ka vārdiem, kas svešā valodā skan līdzīgi kā latviešu valodā, ir tāda pati nozīme?

 

Lielākā daļa valodu ir radušās un papildinājušās valodu kontaktu ceļā. Tāpēc latviešu valodā ir jūtama krievu valodas, vācu valodas, kā arī somugru valodu grupas ietekme, savukārt vārdiem, kas ir līdzīgi ar angļu valodu, visticamāk, ir grieķu vai latīņu cilme. Šādu kontaktu ceļā rodas aizguvumi, kuriem katrā valodā var atšķirties nozīme. Tas ir stāsts, par to, kā top viltusdraugi – vārdi, kuri divās valodās skan līdzīgi, bet katrā nozīmē kaut ko citu.[1]

 

Viltusdraugus nevarētu saukt par sliktiem draugiem – tos vienkārši ir jāprot atpazīt. Ar tiem bieži saskaras tulkotāji, bet šie valodu speciālisti pārvalda valodas, ar kurām strādā, tik labi, ka uz viltusdraugu draudzības aicinājumiem uzķeras reti. Lai būtu vēl mazāka iespējamība, ka tekstā ielavījies kāds viltusdraugs, mēs piedāvājam korektūru, ko veic dzimtās valodas runātājs.

 

Daži valodnieki viltusdraugus sauc par „lingvistiskiem pārpratumiem” un skaidro, ka tie izriet no vārdu formālas līdzības divās valodās.[2] Tātad viltusdraugu rakstība ir līdzīga, bet atšķirīga ir nozīme vai kāda no vairākām nozīmēm. Apskatīsim piemērus, kad nozīmes atšķiras pavisam. Šādus vārdus sauc par pilnīgiem viltusdraugiem. Latviski dekāde – desmit dienas, angliski decade – desmit gadi. Translācija ir pārraide, bet translation – tulkojums. Vista latviešiem ir mājputns, angļiem – skaists skats.

 

Daļēji viltusdraugi ir ministrs un minister. Latviski tas ir ministrijas vadītājs, bet angļu valodā tā ir tikai viena no nozīmēm, minister ir arī mācītājs. Ģimnāzija latviešiem ir skola, mācību iestāde, angliskajam gymnasium pievienojas vēl viena nozīme – sporta zāle. Actual un aktuāls, latviski – svarīgs, nozīmīgs šim brīdim, angliski – gan šī nozīme, gan īsts, patiess.

 

Tāpat viltusdraugus varam atrast arī lietuviešu valodā. Latviski brangs lietojam ar nozīmi ražens, bet lietuviski brangus nozīmē dārgs. Kad kaut kas sver daudz, latviski sakām, ka tas ir smags, savukārt lietuviešiem smagus nozīmē dzīvespriecīgs, patīkams. Moksla lietuviski ir zinātne, bet latviešu māksla ir tādas radošas izpausmes kā gleznošana un tēlniecība.

 

Lielisks un populārs viltusdraugu piemērs ir Silīcija ieleja Kalifornijā, kas ir elektronikas ražošanas centrs. Angliski silicon ir silīcijs, savukārt silicone ir silikons. Šīs līdzības dēļ ieviešas kļūda arī latviešu valodā, un Silicon Valley kļūst par Silikona ieleju.[2] Tāpat arī angļu valodā uz pārtikas iepakojumiem raksta no preservatives, lai norādītu, ka produktā nav konservantu, bet latviski tam ir pilnīgi cita nozīme – prezervatīvs ir pretapaugļošanās līdzeklis.

 

Valodnieki prognozē, ka daudzu vārdu nozīmes pamazām pielāgosies angļu valodas nozīmēm. Šie vārdi būtu, piemēram, dekāde, ikona, asistēt, drastisks, kritisks (ar nozīmi svarīgs), dramatisks (ar nozīmi briesmīgs), klimats (ar nozīmi vide). Valodu kontakti vienmēr ievērojami ietekmējuši valodas pārmaiņas. Tas ir dabisks process, jo šie vārdi latviešu valodā jau ir aizgūti un nozīmes lielākoties ienākušas caur krievu un vācu valodām, šobrīd tas pats notiek ar angļu valodas ietekmi.[3]

 

Sagatavoja: Alise Apsīte, Tulkot.lv jaunākā klientu attiecību vadītāja ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

 

[1] Viltusdraugu definīcija Akadēmiskajā terminu datubāzē.

[2] Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 1. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 56-64. lpp. Skatīt šeit.

[3] Valsts valodas komisijas pārstāvja viedoklis.