Jaunumi

Kas ir korektūra un kāpēc tā ir nepieciešama?

01.03.2023

Kas ir korektūra un kāpēc tā ir nepieciešama?

 

Korektūra ir teksta pārbaude, kļūdu konstatēšana un labošana. Vienkāršiem vārdiem sakot, tā ir teksta pārlasīšana, ko veic profesionāls korektors, kura uzdevums ir pārbaudīt tekstu, un, ja nepieciešams, veikt labojumus, ievērojot stila un gramatikas noteikumus. Korektūra bieži ir pēdējais solis teksta sagatavošanas procesā pirms tā nodošanas plašākam lasītāju lokam, piemēram, pirms teksta publicēšanas vai drukāšanas.

 

Kaut arī varētu šķist, ka skolā visiem komatu lietošana ir iemācīta un gramatiku protam diezgan labi, savas kļūdas pamanīt paša radītā tekstā var būt ļoti grūti. Un šeit talkā nāk korektori, kuru galvenais uzdevums ir pamanīt un novērst radušās neprecizitātes.

 

Kāpēc korektūra ir svarīga?

Mūsdienu satura pārbagātajā pasaulē ir svarīgi izcelties ne tikai ar interesantu informāciju, bet arī ar kvalitatīvu izpildījumu. Tas nozīmē, ka izveidotajam tekstam jābūt ne tikai lasītājam interesantam un noderīgam, bet arī gramatiski pareizam un loģiskam. Cik gan bieži nav manīti joki interneta vidē par nepareizi uzrakstītiem vārdiem vai neizprotamiem teikumiem! Dažkārt viens izlaists burts vārdā var mainīt visu vārda nozīmi, kas savukārt var mainīt rakstītā teksta domu vai pat nozīmi.

 

Iepriekš jau minējām, ka kļūdas var rasties ikvienam, arī ja valodu pārvaldi ļoti labi un zināšanas par gramatiku ir teicamas. Pašam pamanīt kļūdas savā tekstā ir grūti, tāpēc lielisks risinājums ir teksta korektūra, kuru veic pieredzējis korektors ar labi uztrenētu “ērgļa skatienu” un padziļinātām gramatikas zināšanām, kas parasti ir ne tikai dzimtās valodas runātājs, bet ikdienā dzīvo vietā, kur šo valodu lieto, jo, kā zināms, valodas nepārtraukti mainās un attīstās.

 

Un katram no mums vajadzētu atcerēties, ka komatu pareiza lietošana ir viens no svarīgākajiem aspektiem, veidojot tekstu. Atkarībā no to izvietojuma var mainīties gan vēstījuma doma, gan pat veids, kā tas tiek izrunāts. Piemēram, apskati, cik ļoti mainās vēstījums, ja komats tiek vai netiek lietots:

Laiks ēst brāli!

Laiks ēst, brāli!

 

Teksta korektūra vai tomēr rediģēšana

Saistībā ar teksta labošanu bieži dzirdam arī vārdu rediģēšana. Kā teksta korektūra atšķiras no teksta rediģēšanas? Ja rediģēšanas fokuss ir vairāk vērsts uz teksta labskanību, toni, plūdumu un ir pieļaujama arī teksta vārdu maiņa, nemainot saturu, tad korektūra ir vairāk mehānisks process – konkrēti gramatisko aspektu labošana. Protams, ikkatram korektoram ir svarīgi, ka caurskatāmais teksts tiek labots pēc labākās sirdsapziņas, tāpēc mūsu veiktajās korektūrās tiek labota arī teksta labskanība, ja tā jūtami traucē uztvert domu, taču tas netiek prasīts un nav obligāts priekšnosacījums šajā pakalpojumā. Šeit svarīgi organizēt darbus tā, lai rediģēšanas process jau būtu pabeigts brīdī, kad darbu sāk korektors. Saturam jābūt pilnībā pabeigtam.

 

Arī mēs, Tulkot.lv komanda, piedāvājam korektūras pakalpojumu 95+ valodās, ko veic pieredzējuši korektori, kuri arī ir dzimtās valodas runātāji. Piemēram, ja nepieciešama angļu valodas teksta korektūra, to veiks anglis. Klientam ir iespēja arī izvēlēties vai britu vai amerikāņu angļu valodas stilu. Korektūras, tāpat kā tulkošanas, cena tiek aprēķina pēc vārdu skaita koriģējamajā materiālā. Sazinieties ar mums, ar prieku palīdzēsim!