Jaunumi

Valodu apguve – treniņš smadzenēm

15.11.2019

 

Ierasts domāt un pildīt jaunas apņemšanās ar jauna gada sākumu, tomēr, kurš ir teicis, ka nevar to darīt, tuvojoties gada beigām, – novembrī?

Vai esat sapņojis apgūt itāļu valodu, lai Itālijā ar vietējiem varētu sarunāties itāļu valodā? Varbūt vēlaties pievērsties vācu valodai, kura kopš skolas laikiem ir aizmirsusies?

 

Valodas mācīšanās nav vienkārša, jo, lai sasniegtu rezultātu, ir jāiegulda atbilstošas pūles. Valodnieki un valodas metodiķi uzskata, ka vissvarīgākais, mācoties jaunu svešvalodu, ir motivācija un paša apguvēja vēlme mācīties. Kā jebkurā jomā, mācību rezultāts būs atkarīgs no attieksmes, ieinteresētības un ieguldītā darba.
Valodu apguve ir ne vien noderīga saziņā ar citās valodās runājošajiem, bet arī labs treniņš smadzenēm.

 

Ir dažādas pieejas un metodes valodas apgūšanā. Viena no apguves metodēm, kas ir radusies vissenāk, ir gramatiskā metode, ko sauc arī par tradicionālo metodi. To bieži pretstata mūsdienu modernākām pieejām. Ar šo metodi mācību procesā galvenā uzmanība tiek pievērsta gramatikai un gramatikas likumu un vārdu mehāniskai iegaumēšanai, kā arī lasīšanai un rakstīšanai, nevis runāšanai.

 

Tiešajā pieejā, kā nosaukums vēsta, valodu apgūst bez starpniekvalodas – vislabāk, ja pasniedzējam pašam mācāmā valoda ir dzimtā. Šādu metodi lieliski var izmantot kā bērniem, tā pieaugušajiem. Tiešajā pieejā visa uzmanība tiek pievērsta runas un klausīšanās prasmei. Ja interesē angļu valodas kursi bērniem, šobrīd apgūt angļu valodu piedāvā jau pavisam agrā vecumā, bērnudārzā. Latvijā šādu interaktīvu apguves metodi piedāvā Wattsenglish Baltic pārstāvniecība. Šajās nodarbībās saziņa un sazināšanās ar pasniedzēju notiek tikai angļu valodā. Tādā veidā bērni ātrāk, vieglāk paši sāk runāt svešvalodā.

 

Komunikatīvā pieeja valodu apguvē vairāk pievēršas sarunām par dažādiem tematiem, tādā veidā apgūstot un papildinot leksiku. Šī metode pievērš uzmanību valodas funkcionalitātei, apgūstot reālas runas situācijas, piemēram, sasveicināšanos, atvainošanos, neapmierinātības izteikšanu un citu īsu sarunu veidošanu.

 

Neviena metode atsevišķi nav pilnīga. Vislabāk valodu var apgūt, ja veidojas abpusēja sadarbība starp pasniedzēju un studentu, tādējādi pasniedzējs var pielāgot dažādas pieejas.

 

Tas, cik viegli iemācīties svešvalodu, var būt atkarīgs arī no tā, cik līdzīga šī valoda ir jau zināmajām valodām. Piemēram, ja protat itāļu valodu, vieglāk būs apgūt spāņu un franču valodu, jo tās visas pieder pie romāņu valodu grupas. Pa grupām valodas iedala pēc līdzības, romāņu valodas visas ir veidojušās uz latīņu valodas pamata. Valodu apguvē svarīgs ir regulārs darbs, tāpēc, ja interesē valodu kursi, ir ieteicams uzreiz ieplānot regulāru apmeklējumu.

 

Bieži ir dzirdēts uzskats, ka svešvalodas ir ieteicams sākt mācīties jau bērnībā. Taču dažādiem vecumiem ir dažādas priekšrocības. Jaunākiem cilvēkiem mācīšanās temps ir straujāks, kā arī viņi ir elastīgāki attiecībā uz dažādām pieejām. Taču gados vecāki cilvēki valodu apgūst pragmatiskāk un prot labi organizēt savus domāšanas resursus, ir disciplinētāki un spēj sasniegt rezultātu.[1]

 

Lai veiksmīgas valodu mācības!

Sagatavoja: Alise Apsīte, Tulkot.lv klientu attiecību vadītāja ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

 

 

[1] Vairāk par valodu apguves procesu un mācību pieejām lasiet šeit..