Jaunumi

Kas kopīgs pupiņvalodai un elfu valodām?

15.01.2020

Vai bērnībā pratāt runāt pupiņvalodā?

 

Valodas, kuras mācāmies skolā, ir izveidojušās dabiskā ceļā, attīstoties cilvēkam un spējai runāt. Taču pastāv arī valodas, kas tapušas mākslīgi – tās radījuši valodnieki un rakstnieki. Mākslīgas valodas ir veidotas pēc dabisko valodu parauga, un tās var būt paredzētas gan saziņai, gan lingvistiskiem eksperimentiem, slepeniem kodiem vai rotaļām.

 

Pupiņvaloda nav patstāvīga valoda, bet tiek veidota, izmantojot latviešu valodu, – katrai patskaņu un divskaņu grupai pievieno burtu “p” un atkārto patskani, piemēram, suns supuns, tulkošana – tupulkopošapanapa. Pupiņvalodas rotaļu valodas princips nav svešs arī citās valodās. Tas ir ļoti sens, atrodams jau 13. gadsimta avotos.

 

Viena no populārākajām un arī veiksmīgākajām ir esperanto valoda, kuru 19. gadsimtā radīja poļu poliglots Ludviks Zāmenhofs (Ludwik Łazarz Zamenhof), ar mērķi izveidot viegli saprotamu un universālu valodu, kuru varētu lietot visā pasaulē. Esperanto valodu izstrādāja, balstoties uz lielāko Eiropas valodu gramatiskajām sistēmām. Tās gramatika ir vienkārša – ir tikai 16 likumi, kuriem nav izņēmumu.[1]
Izklausās lieliski, vai ne? Piemēram, juna nozīmē jauns, savukārt maljuna vecs. Lai nebūtu jāmācās atsevišķi vārdi, radīts priedēklis mal, kas norāda uz pretstatu. Varma – silts, malvarma – auksts.

 

Programmētāju un grafisko dizaineru valoda lorem ipsum ir apzināti radīta, lai tajā nebūtu nekādas loģikas. Tas ir teksts vietas aizpildīšanai, kas nepieciešams, lai varētu pielāgot lapas dizainu, izskatu un parametrus. Šāda teksta saturs visbiežāk ir ņemts no 1. gadsimtā radīta Cicerona teksta, taču vārdi ir mainīti vietām, pievienoti un izņemti, lai teksts būtu bezjēdzīgs – nepareizā latīņu valodā. Uzskata, ka digitāli pirmoreiz šis teksts izmantots 1980. gadā, kad uzņēmums ar nosaukumu Aldus to izmantoja savas izveidotās programmas paraugos. Šo īpašo valodu joprojām izmanto mūsdienās. Pēc tās var secināt, ka konkrētajā vietā ievietots pagaidu teksts, un tas tiks mainīts.

 

Slavenais rakstnieks Džons Ronalds Rūels Tolkīns (John Ronald Reuel Tolkien) savās “Gredzenu pavēlnieka” sērijas grāmatās radījis pats savu valodu grupu – elfu valodas. Patiesībā šīs valodas radās pirms grāmatas, un autors tās sāka konstruēt jau 1910. gadā. Tolkīns bijis poliglots un, radot elfu valodas, lielā mērā bija iedvesmojies no sev zināmās somu valodas. Piemēram, aizņemoties vārdu galotnes -inen, -ainen, -oinen.

 

Radīt valodu ir gana sarežģīti. Ļoti noderīgi, ja ir zināmas vairākas svešvalodas, lai varētu salīdzināt dažādas gramatikas sistēmas un saprast valodas struktūru.

Lai jaunais gads nāk ar jaunām valodu zināšanām!

 

Sagatavoja: Alise Apsīte, Tulkot.lv klientu attiecību vadītāja ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

[1] Vairāk par esperanto valodu lasiet šeit.